၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၂၆၄/မမ/ CE တိုင်း(၅)တောင်ငူ

လမ်းခင်းကျောက် (Ballast) (၉၇၅)ကျင်း နေပြည်တော်ဘူတာ ကျောက်စုပုံကွင်း အရောက်ဝယ်ယူရန်

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – ( ၁ . ၃ . ၂၀၂၄ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် (၁၆.၁.၂၀၂၄)ရက်နေ့မှစတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁ လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994