နောက်ဆုံးရသတင်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပြည်သူများခရီးသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်စေရေးအတွက် တောင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံ RBE ရထားပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပြည်သူများခရီးသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်စေရေးအတွက် တောင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံ RBE ရထားပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ မြန်မာ့မီးရထားက အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း မြန်မာ့မီးရထား (Open Tender)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း မြန်မာ့မီးရထား (Open Tender)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Home

1
2
3
SONY DSC
7
6
DCIM/100MEDIA/DJI_0522.JPG
previous arrow
next arrow

Objectives of Myanma Railways

The main function of Myanma Railways is to support all-round developments of the country by transporting passengers and freights safely and smoothly. Meanwhile, (11) aims are laid down and implementing to be effectively use the resources as people and money without wasting, to be commercially competent in a situation required to compete in line with policy of market economy.

Myanma Railways’ 2023 Calendar

Photo News

Public Education

Latest News

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပြည်သူများခရီးသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်စေရေးအတွက် တောင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံ RBE ရထားပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပြည်သူများခရီးသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်စေရေးအတွက် တောင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံ RBE ရထားပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ

မြန်မာ့မီးရထားက အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့မီးရထား (Open Tender)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့မီးရထား (Open Tender)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့မီးရထား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့မီးရထား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့မီးရထား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း