ပင်စာမျက်နှာ

1
2
3
SONY DSC
7
6
DCIM/100MEDIA/DJI_0522.JPG
previous arrow
next arrow

၂၀၂၃ ခုနှစ် မြန်မာ့မီးရထား ပြက္ခဒိန်

ဓါတ်ပုံသတင်း

အများပြည်သူသို့ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အသိပညာပေးခြင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်လေလံခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၁၁)နေရာနှင့် ရုံးအကူရာထူး(၆)နေရာ ခေါ်ယူခြင်း