လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ (မြစ်ငယ်)

လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ (မြစ်ငယ်)၏ နောက်ခံသမိုင်း

စက်ရုံကို ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်စက်ရုံမှ စက်ပစ္စည်းများကို မြစ်ငယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် တွဲတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လမ်းပိုင်းအသီးသီးတွင် ပြေးဆွဲနေသော ရထားများ များပြားလာသည့်အတွက် တွဲ အရေအတွက် လည်း အများအပြားလိုအပ်လာသည်ဖြစ်ရာ ပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ ခွဲခြားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် တိုးချဲ့စက်ရုံသစ်တစ်ရုံကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် တွဲတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သည်။ ၁၉၈၅ ဂျပန် OECF ချေးငွေ စီမံကိန်း(၂)ဆင့်ဖြင့် တွဲတည်ဆောက်ရုံအတွက် တွဲနှင့် တွဲအရန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ၍ တည်ဆောက် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယား EDCF ချေးငွေစီမံကိန်းဖြင့် တွဲနှင့် တွဲအရန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ၍ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) အနေဖြင့် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတို့ စတင်တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှ ရရှိသော ဝယ်ယူသူ ဦးစားပေးချေးငွေ(Preferential Buyer Credit Loan) စီမံကိန်းများထဲတွင် စက်ရုံသစ်(၂)ရုံအား ထည့်သွင်းလျာထားခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် MoU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူစီးတွဲသစ်တည်ဆောက်ရေးစက်ရုံ (ရုံမ၊ ၃) ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လေအိတ်ဘိုဂီတွဲများ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါရာ လမ်းပိုင်း အသီးသီးတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်နေကြရပြီ ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ချေးငွေဖြင့် လူစီးတွဲသစ် တွဲ(၁၀၀) ဝယ်ယူခြင်း စီမံကိန်း တွင် လေအိတ်ဘိုဂီပါ ရိုးရိုးတန်းလူစီးတွဲ (၆၀) ကို တည်ဆောက်လျက်ရှိရာ စုစုပေါင်း (၃၈)တွဲ တည် ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။