ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများ

ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများ

၁။        မြန်မာ့မီးရထားမှ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာနှုန်းထားများကို (၁.၇.၂၀၂၂)ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ပါ နှုန်းထားဖြင့် တန်ဆာခ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်-

၂။         ကုန်ရထားများတွင် တွဲလုံးပြည့်တင်ပို့မှုအတွက် မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းမဆို

စဉ် ရထား

အမှတ်

လမ်းပိုင်း တွဲအမျိုး

အစား

တစ်တန်တစ်မိုင်နှုန်း(ကျပ်)
အဆန် အစုန် ပေါင်း
၉၁၃/၉၁၄ ရန်ကုန်-

မန္တလေး-

ရန်ကုန်

GBHV(AAR) ၃၄ ၄၁ ၇၅
၉၀၁/၉၀၂ MBHAH

SMBV
WB

MBDHV

၂၃ ၃၇ ၆၀
၉၃၇/၉၃၈ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး GBHAH ၇၅ ၇၅
ဝင်းကူး

ကုန်ရထား

WBCXH

WBH

SMBV

၆၀ ၆၀
စီးပွားကျောက်

(၆၈၁ မှ ၆၈၄)

တိုင်း(၈)

ဒေသမှ ရန်ကုန်

SMBV ၄၅ ၄၅

မှတ်ချက်။

 • (၁)       အထက်ပါ အဆန်/အစုန် ကောက်ခံရမည့် လမ်းပိုင်းအလိုက်၊ ရထားအလိုက် တန်ဆာခ နှုန်းထားများအား စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းအပါအဝင် အခြားသယ်ယူ ပို့ဆောင်ခ နှုန်းထားများအပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် ပြောင်းလဲ ရမည့်အခြေအနေရှိပါက ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဤရုံးမှ ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
 • (၂)        AAR အမျိုးအစား၊ GBHV, GBHAH တွဲများ၊ ABC အမျိုးအစား GBHV တွဲများ အသုံးပြု ပြေးဆွဲသော ရထားများအား ကုန်အမြန်ရထားအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ (ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းပိုင်းတွင် အမှတ်(၉၁၃) အဆန်၊ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လမ်းပိုင်းတွင် အမှတ်(၉၃၇) အဆန်)
 • (၃)       တွဲလုံမဟုတ်သော အခြား AAR တွဲအမျိုးအစားအားလုံးနှင့် GBHV မဟုတ်သော ABC တွဲအမျိုးအစားများ အသုံးပြုပြေးဆွဲသောရထားများကို ကုန်အနှေးရထား အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
 • (၄)       ရန်ကုန်-တိုင်း(၈)လမ်းပိုင်း ပြေးဆွဲနေသော စီးပွားကျောက်ရထားများအတွက် တန်ဆာခ အပြင် တွဲလွတ်ဆွဲခကောက်ခံမည်။
 • (၅)       တွဲလွတ်ဆွဲခအား (၈)ဘီးတွဲ တစ်တွဲလျှင် တစ်တွဲတစ်မိုင်(၂၅၀/-) ကျပ် ကောက်ခံမည်။

အခြားကောက်ခံရမည့်နှုန်းထားများ

၁၀။      တန်ဆာနှင့်အတူ ကောက်ခံရမည့် အခြားအခနှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)     ဆိုက်ဒင်ခ(Siding Charges)

(၁)       သာမန်ဆိုက်ဒင်ခ

 • လေးဘီးတွဲတစ်တွဲ                                                                  ၁၅၀၀ ကျပ်
 • ရှစ်ဘီးတွဲ၊ ဗထက်ချိုင့်(Well Wagon)တွဲတစ်တွဲ                          ၃၀၀၀ ကျပ်

(၂)        အထူးဆိုက်ဒင်ခ

 • လေးဘီးတွဲတစ်တွဲ                                                                  ၆၀၀၀ ကျပ်
 • ရှစ်ဘီးတွဲ၊ ဗထက်ချိုင့်(Well Wagon)တွဲတစ်တွဲ                          ၁၂၀၀၀ ကျပ်

(၃)       သစ်လုံးနှင့် သစ်ခွဲသားများ တင်ပို့ခြင်းအတွက် ရန်ကုန်ဒေသအထူးဆိုက်ဒင်ခ

 • ရှစ်ဘီးတွဲ၊ ဗထက်ချိုင့်(Well Wagon)တွဲတစ်တွဲ                          ၁၈၀၀၀ ကျပ်

(ခ)       တွဲလွတ်ဆွဲခ။   ရန်ကုန်-တိုင်း(၈)လမ်းပိုင်း ပြေးဆွဲနေသော စီးပွားကျောက်ရထားများ အတွက် တန်ဆာခအပြင် တွဲလွတ်ဆွဲခ ကောက်ခံရမည်။ တွဲလွတ်ဆွဲခအား (၈)ဘီးတွဲ တစ်တွဲလျှင် တစ်တွဲတစ်မိုင်(၂၅၀/-)ကျပ် ကောက်ခံရမည်။ တွဲလွတ်ဆွဲခကို အောက်ပါ အတိုင်း ကောက်ခံရမည်-

 • လေးဘီးတွဲတစ်တွဲ                                                      တစ်မိုင်        ၁၂၅ ကျပ်
 • ရှစ်ဘီးတွဲ၊ ဗထက်ချိုင့်(Well Wagon)တွဲတစ်တွဲ              တစ်မိုင်        ၂၅၀ ကျပ်

(ဂ)       တွဲညောင်းခ။    ကုန်တွဲများ အတင်/အချ ကြန့်ကြာမှုမရှိစေရေးကို ရည်ရွယ်၍ တွဲညောင်းခ အဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ကောက်ခံရန်-

 • လေးဘီးတွဲတစ်တွဲ                                                 တစ်ရက်        ၃၀၀၀၀ ကျပ်
 • ရှစ်ဘီးတွဲ၊ ဗထက်ချိုင့်(Well Wagon)တွဲတစ်တွဲ         တစ်ရက်       ၆၀၀၀၀ ကျပ်

(ဃ)     ကုန်ဒဏ်။         လက်ထိုးကုန်/ကုန်သေးတင်ဆောင်ခြင်းတွင် ကုန်ဒဏ်ကောက်ခံရန် ကျသင့် ပါက (၂၅)ပိဿာအတွက် တစ်ရက်လျှင် (၃၀၀)ကျပ်နှုန်း ကောက်ခံရမည်။

(င)       တွဲရေဆေးခ။   ကုန်တွဲများ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရေးကို ရည်ရွယ်၍ တွဲများ စွန်းထင်းညစ်ပေ စေသော အောက်ဖော်ပြပါ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်သည့်အခါ တွဲရေဆေး ကြောသန့်ရှင်းခအဖြစ် တွဲလုံးပြည့်/လက်ထိုးကုန်သေး တင်ဆောင်ခြင်းများ အတွက် (၄)ဘီးတွဲ(၁)တွဲလျှင် (၁၀၀၀/-)ကျပ်နှုန်း၊ (၈)ဘီးတွဲ(၁)တွဲလျှင်(၂၀၀၀/-) ကျပ်နှုန်း ဖြင့် ကောက်ခံရမည်-

 • (၁)       ပိုးသတ်ဆေး၊
 • (၂)        ဓာတ်မြေဩဇာ၊
 • (၃)       စက်ဆီ၊ ချောဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊
 • (၄)       ကြေးနီမှုန့်၊ ပွန်းစားတတ်သည့် တွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊
 • (၅)       ဆား၊
 • (၆)       ငါးပိ၊ ငံပြာရည်၊ ငါးဆားနယ်၊
 • (၇)       တိရစ္ဆာန်များ။

(စ)       စက်ခေါင်းနှင့်တွဲငှားရမ်းခ။       ရထားစက်ခေါင်းနှင့် ကုန်တွဲများ ငှားရမ်းအသုံးပြုခြင်း အတွက် အောက်ပါအတိုင်း ကောက်ခံယူရန်-

စဉ်       စက်ခေါင်း/တွဲ                                                                          တစ်ရက်ငှားရမ်းခ

(၁)       ဒီဇယ်စက်ခေါင်း(၂၀၀၀ အား)                                                     ၂၂၅၀၀၀ ကျပ်

(၂)        ဒီဇယ်စက်ခေါင်း(၁၆၀၀/၁၅၀၀/၁၃၀၀ အား)                                ၁၉၅၀၀၀ ကျပ်

(၃)       ဒီဇယ်စက်ခေါင်း(၁၂၀၀/၁၁၀၀/၉၀၀ အား)                                   ၁၆၅၀၀၀ ကျပ်

(၄)       ဒီဇယ်စက်ခေါင်း(၅၀၀ အား)                                                      ၁၃၅၀၀၀ ကျပ်

(၅)       ကုန်တွဲ/ဘရိတ်တွဲ(လေးဘီး)                                                      ၃၀၀၀၀ ကျပ်

(၆)       ကုန်တွဲ/ဘရိတ်တွဲ(ရှစ်ဘီး)                                                        ၆၀၀၀၀ ကျပ်

            မှတ်ချက်။         (၁)       တစ်ရက်(၂၄-နာရီ)မပြည့်ပါကလည်း တစ်ရက်နှုန်းထား ကောက်ခံ ရမည်။

(၂)        စက်ခေါင်းငှား/တွဲငှားခြင်းကို အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီးပွားရေး)၏ ခွင့်ပြုချက် ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဆ)     ကရိန်းငှားရမ်းခ။          မြန်မာ့မီးရထားပိုင် ကရိန်းများအား ငှားရမ်းအသုံးပြုခြင်းအတွက် ငှားရမ်းခနှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁)       ဒီဇယ်ကရိန်း(၃၅)တန်အထက်(ဆီဖိုးမပါ)          တစ်ရက်           ၄၀၀၀၀၀ ကျပ်

(၂)        ဒီဇယ်ကရိန်း(၃၀/၃၅)တန် (ဆီဖိုးမပါ)               တစ်ရက်           ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်

(၃)       ရေနွေးငွေ့ကရိန်း(၃၀/၃၅)တန် (ဆီဖိုးမပါ)          တစ်ရက်           ၃၅၀၀၀၀ ကျပ်

 

(ဇ)       ကုန်သေတ္တာ(Container)များအတွက် ကရိန်းငှားရမ်းခ။    အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁)       ပေ(၂၀)ကုန်သေတ္တာကုန်ပြည့်ဖြင့်                     တစ်ကြိမ်မ       ၂၀၀၀၀ ကျပ်

(၂)        ပေ(၂၀)ကုန်သေတ္တာကုန်မပါ(အလွတ်)             တစ်ကြိမ်မ       ၁၂၀၀၀ ကျပ်

(၃)       ပေ(၄၀)ကုန်သေတ္တာကုန်ပြည့်ဖြင့်                    တစ်ကြိမ်မ       ၄၀၀၀၀ ကျပ်

(၄)       ပေ(၄၀)ကုန်သေတ္တာကုန်မပါ(အလွတ်)             တစ်ကြိမ်မ       ၂၄၀၀၀ ကျပ်

(ဈ)      ကုန်သေတ္တာ(Container)ထားသိုခ။      မြန်မာ့မီးရထားပိုင်မြေနေရာများတွင် ကုန် သေတ္တာ (Container)ကုန်ပြည့်/အလွတ်ထားရှိပါက စီးပွားရေး ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံ ရမည်။

၁၁။      လတ်တလော ကုန်ရထားပြေးဆွဲပေးနေသည့် ရထားလမ်းပိုင်းများ

(က)     ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းပိုင်း၊

(ခ )      ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်လမ်းပိုင်း၊

(ဂ )      ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းပိုင်း။

၁၂။       လမ်းပိုင်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ကုန်ရထားဖြင့် ကုန်တင်ဆောင်ရာတွင် ကျသင့်မည့် တန်ဆာခများ-

၁၃။      ကုန်တင်ဆောင်လိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင် ပါသည်-

(က)     ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ကုန်စည်)၊ မြန်မာ့မီးရထား(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၊

ဖုံး။ ၀၆၇-၈၀၇၇၀၈၅

(ခ )      ကုန်စည်ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း ။      ၀၆၇-၈၀၇၇၁၆၉