ထောက်ပံ့ဌာန

ထောက်ပံ့ဌာနမှဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ထောက်ပံ့ဌာန(Supply Department)

ထောက်ပံ့ဌာန၏အဓိက လုပ်ငန်း တာဝန်များကို အောက်ပါဌာနစိတ်(၉)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က)    ပြည်ပဝယ်ဌာနစိတ်

(ခ )    ပြည်တွင်းဝယ်ဌာနစိတ်

(ဂ )    စက်သုံးဆီဌာနစိတ်

(ဃ)    ဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းရေးဌာနစိတ်

(င )    လက်ခံ/ လွှဲပြောင်းဌာနစိတ်

(စ )    ထုတ်ပေးဌာနစိတ်

(ဆ) ပုံနှိပ်ပုံစံနှင့်စာရေးကိရိယာဌာနစိတ်

(ဇ )    အမှုထမ်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနစိတ်

(ဈ )    လုံခြုံရေးဌာနစိတ်

ပြည်ပဝယ်ဌာနစိတ်က ပြည်ပမှပစ္စည်းများကို နိုင်ငံခြားငွေ/မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်   တင်ဒါ ခေါ်ဝယ်ယူခြင်း၊ ပြည်တွင်းဝယ်ဌာနစိတ် က မြန်မာ့မီးရထား ဌာနအသီးသီးကလိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အကြောင်းကြားလာပါက ပြင်ပကုမ္ပဏီများမှ ပစ္စည်းများကို မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ် ဝယ်ယူဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။

စက်သုံးဆီဌာနစိတ်က ရထားပြေးဆွဲရေး နှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော စက်သုံးဆီ(ဒီဇယ်ဆီ)များကို တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေနံဆီ၊ မီးထိုးဆီ (CGO) N2  များဝယ်ယူခြင်း၊ စက်ရုံအသီးသီးသို့ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းရေး ဌာနစိတ်က နိုင်ငံခြားငွေစာချုပ်ပါ ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေကြောင်း/ လေကြောင်း/ နယ်စပ်မှသွင်း လာသော ပစ္စည်းများအား ရှင်းလင်းထုတ်ယူခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောလိုင်းနှင့် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်တို့မှ ပစ္စည်းထုတ်ယူခွင့် လျှောက်ထားခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ ပါသည်။

လက်ခံ/လွှဲပြောင်းဌာနစိတ်က ပြည်တွင်းဝယ်၊ ပြည်ပဝယ်၊ ပုံနှိပ်ပုံစံနှင့် စာရေးကိရိယာ ဌာနစိတ်များမှ ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျလက်ခံခြင်း၊ စံချိန်စံညွှန်း ကိုက်ညီ ပြီးသော ပစ္စည်းများအား စနစ်တကျလက်ခံခြင်း၊ ထုတ်ပေးဌာနစိတ်က ထောက်ပံ့ဌာနရှိဂိုဒေါင် များတွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးအစားအလိုက် စနစ်တကျဂိုဒေါင်များတွင် ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိပြီး ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။

စာရင်းအင်းနှင့်အမှုထမ်းဌာနစိတ်က ဝန်ထမ်းများ၏ လစာစာရင်းများ ရေးဆွဲခြင်း/ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ခွင့်၊ ပင်စင်၊ အာမခံ၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ ငွေစုငွေချေး၊ အိမ်ခန်း စသည့် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရုံးမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြုစု ထိန်းသိမ်းပေးပို့ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်များ ရေးဆွဲခြင်း၊ ပုံနှိပ်ပုံစံနှင့် စာရေးကိရိယာဌာနစိတ်က စာရေးကိရိယာနှင့်ကွန်ပျူတာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ပြင်ပမှ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ် ဝယ်ယူခြင်း၊ ဌာနအသီးသီးအတွက်လိုအပ်သော ပုံနှိပ်ပုံစံများအား မိသားစုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ပုံနှိပ်တိုက်တွင် အပ်နှံခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။

          လုံခြုံရေးဌာနစိတ်က ထောက်ပံ့ဌာန ဝင်းရှိ ပစ္စည်း/ စာရွက်စာတမ်းများ၏လုံခြုံရေးအား နေ့/ည တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝင်းအတွင်းသို့ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ပစ္စည်းသွင်း/ထုတ်သူ များ၏ ဝင်/ထွက်မှုများအား စစ်ဆေးကြပ်မတ် ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန (Supply Department)အနေဖြင့် ရထားများပြေးဆွဲနိုင်ရေးနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများအတွက် ဌာနအသီးသီး၏ လိုအပ်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်ဆည်း ဖြန့်ဖြူး ပေးလျက်ရှိပါသည်။