အောက်မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

အောက်မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနအနေဖြင့် မြန်မာ့မီးရထား၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက်များအပေါ် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်-

(က)     ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကွပ်ကဲမှုအောက်တိုင်း(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉) စသည့် တိုင်း(၅)တိုင်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရပါသည်။

(ခ )      ၎င်းတိုင်း(၅)တိုင်းတို့အား ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ကိုယ်စားဒေသအာဏာပိုင်များ၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်း၊ တိုင်းများအတွင်းရှိ ဌာနအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်း၊ မြန်မာ့မီးရထားတိုင်းများ၏ လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ရည်မှန်းချက်အတိုင်းပြီးစီးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း၊

(ဂ )      ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက် သက်သာချောင်ချိရေးများအား မျက်ခြေမပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိတိုင်းများနှင့်စက်ရုံများ၏ ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည် ပို့ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ စက်ခေါင်းနှင့် တွဲများကို စွမ်းအားပြည့်အသုံးပြုလည်ပတ်နိုင်ရေး စိစစ်ခြင်း၊

(ဃ)     ထို့အပြင်ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ နယ်မြေအတွင်း မတော်တဆမှုများ လျော့နည်းကျဆင်းရေး အတွက် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အောက်ခြေအဆင့်အထိလိုအပ်သလို ထိတွေ့ညှိနှိုင်း ကြပ်မတ်ခြင်း၊ အောက်မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနသည် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရခြင်း၊

(င)      ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ သိမ်ဖြူလမ်းနှင့်ကုန်သည်လမ်းထောင့် တွင်အခြေပြု၍ အနီးကပ်တိုင်းများဖြစ်သော တိုင်းအမှတ်(၆)၊ တိုင်းအမှတ်(၇)နှင့်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတို့အား အနီးကပ်ကြပ်မတ်ပြီး ရန်ကုန်ဘူတာကြီးအတွင်း ရထားလက်မှတ် မှောင်ခိုမှုများ ကင်းစင်ပပျောက်ပြီး ရထားမတော်တဆမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေး တို့အတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။