စီးပွားရေးဌာန

စီးပွားရေးဌာနမှဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

မြန်မာ့မီးရထား၏ စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အထွေထွေမန်နေဂျာ(၁)ဦး၊ ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာ(၃)ဦး၊ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ(၃)ဦး တို့ဖြင့် ဦး‌ဆောင်လျက် စီးပွားရေးဌာနခွဲ၊ ကုန်စည်ဌာနခွဲ၊ ခရီးသည်ဌာနခွဲတို့ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။