ဌာနများ

မြန်မာ့မီးရထားကို အောက်ပါဌာနများဖြင့် တည်ထောင်ထားသည်။

  • စီမံကိန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန
  • စစ်ဆေးရေးဌာန
  • စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန
  • မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန
  • သွားလာပို့ဆောင်ရေးဌာန
  • စီးပွားရေးဌာန
  • ဘဏ္ဍာရေးဌာန
  • အထက်မြန်မာပြည် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန
  • အောက်မြန်မာပြည် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန