ဆေးဌာန

ဆေးဌာနမှဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

မြန်မာ့မီးရထား၏ ဆေးဌာနအနေဖြင့် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ဆေး)ဦးဆောင်၍ စုစုပေါင်း ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်း( ၃၃ )ခန်းဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို အဓိကဆောင်ရွက်ပါသည်-

 • ကူးစက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရောဂါကာကွယ် ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဘဏ္ဍာငွေ ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ဆေးတင်ဒါဖြင့် ဆေးဝါးဝယ်ယူခြင်းဖြန့်ဝေခြင်း။
 • ရထားလိုက် ဝန်ထမ်းများအား နှစ်အလိုက် ကျန်းမာရေးနှင့် မျက်စိအမြင် စစ်ဆေးခြင်း။
 • ဆေးခွင့်များကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း ၊ နာမကျန်း၍ အလုပ်မလုပ်နိုင်သော လုပ်သားများအား ဆေးဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ နာမကျန်းပင်စင် ထောက်ခံချက်များပေးခြင်း။
 • အင်းစိန် ၊ မြစ်ငယ် ၊ ရွာထောင် ၊ တောင်ငူ ဆေးရုံများတွင် တက်ရောက်ကုသနေသော ဝန်ထမ်းများအား ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ အာဟာရ ကျွေးမွေးခြင်း။
 • ကူးစက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဘဏ္ဍာငွေ ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ဆေးတင်ဒါဖြင့် ဆေးဝါးဝယ်ယူခြင်း၊ဖြန့်ဝေခြင်း၊
 • ရထားလိုက်ဝန်ထမ်းများအား နှစ်အလိုက် ကျန်းမာရေးနှင့် မျက်စိအမြင် စစ်ဆေးခြင်း၊
 • ဆေးခွင့်များကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း ၊ နာမကျန်း၍ အလုပ်မလုပ်နိုင်သော လုပ်သားများအား ဆေးဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ နာမကျန်းပင်စင် ထောက်ခံချက်များပေးခြင်း။
 • အင်းစိန် ၊ မြစ်ငယ် ၊ ရွာထောင် ၊ တောင်ငူဆေးရုံများတွင် တက်ရောက်ကုသနေသော ဝန်ထမ်းများအား ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ အာဟာရကျွေးမွေးခြင်း။
 • ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းများအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း တည်ရှိပါသည်

ခုတင်(၅ဝ)ဆံ ဆေးရုံ( ၂ )ရုံ

(က)    အင်းစိန်ဆေးရုံ

( ခ )    မြစ်ငယ်ဆေးရုံ

ခုတင်( ၂၅)ဆံ့ ဆေးရုံ( ၁ )ရုံ

(က)    ရွာထောင်ဆေးရုံ

ဆေးရုံငယ်(၂)ရုံ

(က)    တောင်ငူဆေးရုံ

( ခ )    ရွှေညောင်ဆေးရုံ

ဆေးပေးခန်း(၂၈)ခန်း

(က)    နေပြည်တော်

( ခ )    ရန်ကုန်

( ဂ )    မလွှကုန်း

(ဃ)    ပဲခူး

( င )    လက်ပံတန်း

( စ )    ပြည်

(ဆ)     ဟင်္သာတ

( ဇ )    မော်လမြိုင်

( ဈ )    မုတ္တမ

(ည)     မုပ္ပလင်

( ဋ )    ပြွန်တန်ဆာ

( ဌ )    ပျဉ်းမနား

( ဍ )    ရမည်းသင်း

( ဎ )    ကျောက်ပန်းတောင်း

(ဏ)    တောင်တွင်းကြီး

(တ)    ပုဂံ

(ထ)    မန္တလေး

( ဒ )    ပြင်ဦးလွင်

( ဓ )    သီပေါ

( န )    မုံရွာ

( ပ )    ပခုက္ကူ

( ဖ )    ကောလင်း

( ဗ )    နဘား

(ဘ)     မိုးညှင်း

( မ )    မြစ်ကြီးနား

(ယ)    သာစည်

( ရ )    မြင်းခြံ

(လ)    အောင်ပန်း