အထက်မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

အထက်မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနအနေဖြင့် မြန်မာ့မီးရထား၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက်များအပေါ် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်-

(က)     ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကွပ်ကဲမှုအောက် တိုင်းအမှတ် (၁)(၂)(၃)(၄)(၁၀)(၁၁)တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဘက်/ နယ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊

(ခ )      အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်လာသည့် အထက်ဌာနများ၏ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ ကို             အချိန်နှင့်တပြေးညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကွပ်ကဲမှုအောက် တိုင်းများသို့ ထပ်ဆင့်ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ )      ကွပ်ကဲမှုအောက် တိုင်းနယ်မြေအတွင်း ပြည်သူများ၊ ရထားစီးခရီးသည်များ၊ ကုန်စည် ပို့ဆောင်သူများ၏ မြန်မာ့မီးရထားနှင့်ပတ်သက်သော အကြံပြုချက်၊ လိုအပ်ချက်၊ တိုင်ကြားချက်များရရှိပါက စိစစ်ပြီး ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသို့ ဆက်လက် တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)     အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် မြန်မာ့မီးရထား၏ ရုံးဌာနများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ၊ရထားလမ်းများ၊ ရထားစက်ခေါင်းနှင့်တွဲများ၏ လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်အဖွဲ့များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င )      ကွပ်ကဲမှုအောက်နယ်မြေအတွင်း ထူးခြားဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လာပါက ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ကိုယ်စား အနီးကပ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ )      မြန်မာ့မီးရထား၏ ဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိစေရေးအတွက် မြန်မာ့မီးရထားပိုင်မြေများကို BOT             စနစ်ဖြင့် မြေငှားဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် တင်ဒါလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊