နောက်ဆုံးရသတင်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပြည်သူများခရီးသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်စေရေးအတွက် တောင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံ RBE ရထားပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပြည်သူများခရီးသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်စေရေးအတွက် တောင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံ RBE ရထားပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ မြန်မာ့မီးရထားက အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း မြန်မာ့မီးရထား (Open Tender)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း မြန်မာ့မီးရထား (Open Tender)အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပြည်သူများခရီးသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်စေရေးအတွက် တောင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံ RBE ရထားပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ

[embeddoc url="http://54.255.149.146/wp-content/uploads/2022/12/POL-RBE-News-.pdf" download="all"]...

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပြည်သူများခရီးသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်စေရေးအတွက် တောင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံ RBE ရထားပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိ

မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပြည်သူများ ခရီးသွားလာမှု လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရေးနှင့် ကုန်စည် စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်စေရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ရထားလမ်းပိုင်း အသီးသီးတွင် လူစီး ရထားများ ပြေးဆွဲပေးခြင်းအား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာ လိုက်နာဆော...