၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်
တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်  
12(T)27/MR

(CME/RBE)

Used Cummins Diesel Engine – (3) Set

Used Transmission (C-DW-15) – (3) Set

Used Driving Bogie (DT-58 Type) – (3) Set

Used Trailing Bogie (TR-242 Type) – (3) Set

 
12(T)28/MR

(CME/NPT)

Used Motor Bogie and Used Trailer Bogie (1) Set  
စဉ်(၁) တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၂၀ . ၁၀ . ၂၀၂၃ ) နေ့လည်( ၂ : ၃၀ )နာရီ

စဉ်(၂) တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၃ . ၁၁ . ၂၀၂၃ ) နေ့လည်( ၂ : ၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၆ . ၁၀ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994