သီးသန့် ဈေးနှုန်း

နိုင်ငံခြားသားများအတွက်သီးသန့်(ဘီတီအီး)တွဲ ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများ

[table “11” not found /]

ရှင်းလင်းချက်

၁။ ဖော်ပြပါ ငှားရမ်းခနှုန်းထားမှာ ခရီးစဉ်တစ်ခုတည်းအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။

၂။ ဘီတီအီး တစ်တွဲလျှင် အိပ်စင် ၈ ခုသာပါရှိသဖြင့် အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့် ဦးရေ ကို (၁၂ )ဦးအထိသာ ခွင့်ပြုပါသည်။

၃။ ဖော်ပြပါ နှုန်းထားမှာ (၈) ဦးအတွက်သာဖြစ်သည့်အတွက် (၈) ဦးထက်ပိုမို အသုံးပြုလိုပါက ဖော်ပြပါနှုန်းကို တစ်ဦးပျမ်းမျှတွက် ပြီး ထပ်ဆောင်းကောက်ခံပါမည်။

၄။ အသွားခရီးစဉ် တစ်ခုသာ အသုံးပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) အပြန်ခရီးစဉ်အသုံးပြုခြင်းများအတွက် ဘီတီအီးတွဲအား အသုံးပြုလိုသည့် နေရာသို့ အလွတ်ပေးပို့ခြင်း အလွတ်ပြန်လည်ခေါ်ယူရခြင်းအဖြစ် တွဲလွတ်ဆွဲခကို ခရီးစဉ်အလိုက် ငှားရမ်းခနှုန်း ကျသင့်ငွေ၏ ၁/၄ ပုံကောက်ခံပါသည်။

၅။ တွဲစောင့်ဆိုင်းခ အဖြစ် တစ်ရက်လျှင် အသုံးပြုသည့်ခရီးစဉ်ကျသင့်ငွေ၏ ၁/၈ ပုံကောက်ခံပါသည်။

၆။ Air Con အသုံးပြုလိုပါက ခရီးစဉ်တစ်ခုတွင် (၁၀) ဒေါ်လာ တွဲဖက်ကောက်ခံပြီး စက်မောင်းဆီ ဓာတ်ဆီကိုငှားရမ်းအသုံးပြုသူက ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမည်။