ပင်မစာမျက်နှာ

၂၀၂၃ ခုနှစ် မြန်မာ့မီးရထား ပြက္ခဒိန်