ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရထား အမျိုးအစား

ကုန်ရထားအမျိုးအစားများ

(၁) ကုန်အမြန်ရထား(ပြည်တွင်းသုံးကုန်၊ ပြည်ပပို့ကုန်)

(၂) ရိုးရိုးကုန်ရထား(ပြည်တွင်းသုံးကုန်၊ ပြည်ပပို့ကုန်)

(၃) ကုန်စိမ်းအထူးရထား(ကုန်စိမ်းစျေးနှုန်းကျဆင်းရေးအတွက်)

(၄) သစ်လုံး၊ ခွဲသားအထူးရထား(ပြည်တွင်းသုံး၊ ပြည်ပပို့ကုန်)

(၅) စက်သုံးဆီ အထူးရထား(ပြည်တွင်းဖြန့်ဖြူးရန်နှင့် စက်ရုံများလည်ပတ်ရန်)

(၆) ထုံးကျောက်အထူးရထား(စက်ရုံကုန်ကြမ်း)

(၇) ဂေါတန်အထူးရထား(ဘိလပ်မြေစက်ရုံကုန်ကြမ်း)

(၈) ကြံရထား(သကြားစက်များအတွက်ကုန်ကြမ်း)

(၉) ကျောက်ရထား(ရထားသုံးလမ်းခင်းကျောက်)