ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဈေးနှုန်း

ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများ

(က) တွဲလုံးပြည့်တင်ပို့မှုအတွက်နှုန်းထား

[table “5” not found /]

မှတ်ချက်။(၁) အချိန်စာရင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြေးဆွဲချိန်သတ်မှတ်၍လည်းကောင်း ပြေးဆွဲသော ကုန်ရထားများကို ကုန်အမြန်ရထားအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။ ကုန်အမြန်ရထားအဖြစ်အကျုံးမဝင်သော ကျန်ကုန်ရထားများအား ကုန်အနှေးရထား အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။

(၂) မြန်မာ့မီးရထားအသွားကုန်ရပြီး အပြန်ကုန်မရသည့်ကုန်ရထား၊ အပြန်ကုန်ရပြီး အသွားကုန်မရသည့် ကုန်ရထားဟုသတ်မှတ်သော ကုန်ရထားများတွင် တွဲလုံးပြည့်တင်ပို့မှုအတွက် မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်း မဆို အထူးကုန်နှုန်းထားဖြင့်တန်ဆာခကောက်ခံပါသည်။

(ခ) လက်ထိုးကုန်သေးနှုန်းထား

[table “6” not found /]

ဌာနဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ပုဂ္ဂလိကဖြစ်စေတွဲလုံးပြည့်မဟုတ်သောလက်ထိုးကုန်သေးတင်ဆောင်ခြင်း အတွက် ကျသင့်တန်ဆာခကို အထက်ပါနှုန်းထားဖြင့် တွက်ချက်ကောက်ခံ ပါသည်။