နိုင်ငံသားအတွက်လက်မှတ်ခနှုန်းထား

ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်လမ်းပိုင်း
အမှတ်(၃၅) အဆန်၊ (၃၆)အစုန် အထူးအမြန်ရထား၏ လက်မှတ်ခနှုန်းထားကျပ်

[table “7” not found /]

မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်း
အမှတ်(၃၇) အဆန်၊ (၃၈)အစုန် အထူးအမြန်ရထား၏ လက်မှတ်ခနှုန်းထား(ကျပ်)

[table “8” not found /]

မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်း
အမှတ်(၃၃) အဆန်၊ (၃၄)အစုန် အိပ်စင်အထူးအမြန်ရထား၏ လက်မှတ်ခနှုန်းထား(ကျပ်)

[table “9” not found /]

ခရီးစဥ်အလိုက် ရထားအချိန်စာရင်းနှင့် လက်မှတ်ခနှုန်းထားများ
အမြန်ရထား

[table “4” not found /]

ခရီးစဥ်အလိုက် ရထားအချိန်စာရင်းနှင့် လက်မှတ်ခနှုန်းထားများ
စာပို့ရထား

[table “10” not found /]