ရွာထောင် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ

စက်ရုံဖြစ်ပေါ်လာမှု

နိဒါန်:

၁။ မြန်မာ့မီးရထားသည် ၁၉၅၈-ခုနှစ်တွင် ဒီဇယ်စက်ခေါင်း(၆)လုံးကို စတင်ဝယ်ယူ၍ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရထားပို့ဆောင်ရေးသမိုင်းတွင် ဒီဇယ်ရထားကဏ္ဍအသစ်တစ်ရပ် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းများ နေရာတွင် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများကို ဝယ်ယူ အစားထိုးအသုံးပြုလာခဲ့ရာမှ နောက်ပိုင်း စက်ခေါင်း အရေအတွက် များပြားလာချိန်တွင် အင်းစိန် စက်ခေါင်းစက်ရုံ တစ်ခုတည်းဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်း မရှိတော့၍ ဒီဇယ်လျှပ်စစ် စက်ခေါင်းများကို အင်းစိန်စက်ရုံ၌လည်းကောင်း၊ ဒီဇယ်ဟိုက်ဒြောလစ်စက်ခေါင်းများကို ရွာထောင်၌ စက်ခေါင်းစက်ရုံ တည်ဆောက်၍လည်း ကောင်းပြင်ဆင်ရန်စီစဥ်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၆၉-ခုနှစ်တွင်ရွာထောင်ဒီဇယ်စက်ခေါင်း ပြင်စက်ရုံတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ရွာထောင်ဒီဇယ်စက်ခေါင်းပြင်စက်ရုံကို ၁၉၆၉-ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင် စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၅-ခုနှစ်၊မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့တွင်ပြီးစီးကာ ၁၉၇၅-ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခုဆိုလျှင် ဤစက်ရုံ သက်တမ်းမှာ (၃၈)နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာ့မီးရထား၏ လိုအပ်ချက်အရ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ရွာထောင် အနေဖြင့် ဒီဇယ်ဟိုက်ဒြောလစ် စက်ခေါင်းများသာမက ဒီဇယ်လျှပ်စစ် စက်ခေါင်းများကိုလည်း ပြုပြင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။ တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း

(က) တည်နေရာ

စစ်ကိုင်းမြို့မြောက်ဘက်၊ရွာထောင်ရွာအရှေ့ဘက်၊မီးရထားရပ်ကွက်နယ်မြေ မင်းဝံတောင်ခြေတွင်တည်ရှိပါသည်။

( ခ ) အကျယ်အဝန်း

စက်ရုံအကျယ်အဝန်း

– အလျား(၂၅၀၀)ပေ

– အနံ(၇၅၀)ပေ

– (၄၃.၀၄ ဧက)

စက်ရုံနယ်မြေဧရိယာ – လူနေအိမ်အပါအဝင်စက်ရုံနယ်နိမိတ် ၂၉၂.၉၀ ဧက

၄။ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

(က) အဆောက်အဦတန်ဖိုး – ကျပ်ငွေ ၂၄.၈၀ သန်

( ခ ) စက်ကိရိယာတန်ဖိုး – ကျပ်ငွေ ၂၇.၀၀ သန်း

စုစုပေါင်းတန်ဖိုး – ကျပ်ငွေ ၅၁.၈၀ သန်း

၅။ စက်ရုံတွင်ပါဝင်သော အဆောက်အဦများမှာ –

(က) အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ

(၁) စက်ရုံမန်နေဂျာရုံး

(၂) အချိန်မှတ်ရုံး

(၃) ရထားစက်မှုသင်တန်းကျောင်း

( ခ ) ပြုပြင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ

(၁) ရေဆေးရုံ

(၂) ဆေးသုတ်ရုံ

(၃) ဘီးခုတ်ရုံ

(၄) ပင်မစက်ရုံကြီး

(ကက) ဖြုတ်ဆင်ရုံ

( ခ ခ ) ဒီဇယ်လျှပ်စစ်ရုံး

( ဂ ဂ ) အရန်စက်ငယ်ရုံ

(ဃဃ) ကိုယ်ထည်ရုံး

( င င ) အအေးပြုရုံ

( စ စ ) ဘိုဂီရုံ

(ဆဆ) အင်ဂျင်ရုံး

( ဇ ဇ ) ထရန်စမစ်ရှင်းရုံး

(၅) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရုံ

(၆) အင်ဂျင်စမ်းသပ်ရုံ

(၇) မော်တော်ယာဥ်ရုံ

( ဂ ) ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ

(၁) တွင်ရုံ

(၂) ပန်းပဲနှင့်သံဖြူရုံ

(၃) ပုံသွန်းရုံနှင့်စက်တည်စက်ပြင်ရုံ

(၄) လျှပ်စစ်ရုံ

(၅) ပင်မပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ

(၆) ကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရုံ

ရည်မှန်းချက်တာဝန်

၆။ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ရွာထောင်၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များမှာ –

(က) ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများအား အကြီးတန်း(M-8)မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်၊

( ခ ) ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများအား အကြီးတန်းတစ်ဝက် (M-7)မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်၊

( ဂ ) ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများအား အလတ်တန်း(NR) ပြုပြင်ရန်၊

(ဃ ) စက်ခေါင်းနှင့်တွဲအရန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်၊

( င ) မြန်မာ့မီးရထား ၊ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများအား အခြေခံ နှင့် အဆင့်မြင့် စက်မှု နည်းပညာများ၊ လျှပ်စစ်နည်းပညာများနှင့် ဂဟေသင်တန်းများကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရန်၊

( စ ) သံလမ်းပြေးယာဥ်များ ၊ စက်ခေါင်းများ တည်ဆောက်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

စက်ရုံဖွဲ့စည်းမှု

၇။ စက်ရုံ အထွေထွေမန်နေဂျာတစ်ဦးပါဝင်သော အရာရှိ ၊ ကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်း ၊ အခြား ဝန်ထမ်းများကို ခန့်ထား၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားနှင့် လက်ရှိခန့်အပ်ပြီး ဝန်ထမ်း အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

စဥ် ရာထူး ခွင့်ပြု ခန့်အပ်
ပေါင်း
လို ပို မှတ်ချက်
(က) အရာထမ်း ၁၆ ၁၀
(ခ) ကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်း ၈၃ ၈၀
(ဂ) အခြားအဆင့်ဝန်ထမ် ၇၈၆ ၅၁၉ ၂၆၇
စုစုပေါင်း ၈၈၅ ၆၀၉ ၂၇၆
စက်ခေါင်းများပြည်တွင်း၌တည်ဆောက်ခြင်း

၈။ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ရွာထောင်၌ မြန်မာ့မီးရထား၌ လိုအပ်လျှက်ရှိသော စက်ခေါင်းများအား အကြီးတန်းပြုပြင်ခြင်း ၊ အလတ်တန်းပြုပြင်ခြင်း စသည့် မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်သည့်အပြင် အသုံးပြု သက်တမ်းကြာမြင့်သောစက်ခေါင်းများအား Engine အသစ်တင်ကာ စွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း များလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင် အသုံးမပြုတော့သည့် စက်ခေါင်းများမှ အရန်ပစ္စည်းများ အားပြုပြင်မွမ်းမံ၍ ဆယ်တင်ပစ္စည်းအဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ အရန်ပစ္စည်းအမယ်သစ်များတီထွင် ထုတ်လုပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကာ မြန်မာ့မီးရထားအတွက်လိုအပ်လျှက်ရှိသော စက်ခေါင်းငယ်များ ၊ ဌာနသုံး သံလမ်းပြေးယာဥ်များတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ –

(က) Repower စွမ်းအားဖြည့်တင်းခြင်း

(၁) DD 901 စက်ခေါင်းအား CAT 3508 အင်ဂျင်ဖြင့် စွမ်းအားဖြည်းတင်းခြင်း

( ခ ) ဆယ်တင်ပစ္စည်းများြဖင့်စက်ခေါင်းသစ်များဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်း

(၁) D1B စက်ခေါင်း(၄)ခေါင်း တည်ဆောက်ခြင်း

(၂) Diesel Car Loco (DCL) သံလမ်းပြေးယာဥ်(၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်း

(၃) DB 300 HP တွဲရွှေ့စက်ခေါင်း(၄)ခေါင်း တည်ဆောက်ခြင်း

(၄) Diesel Rail Car (DRC) သံလမ်းပြေးယာဥ်(၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်း

( ဂ ) မြင်းကောင်ရေ ၁၁၀၀ အား ဒီဇယ်အင်ဂျင် (၂)လုံး ပါရှိသော မြင်းကောင်ရေ ၂၂၀၀ အား စက်ခေါင်းများကို မြင်းကောင်ရေ ၁၁၀၀ အားရှိ စက်ခေါင်း (၂)လုံး ရရှိစေရန် ခွဲ၍တည်ဆောက်ခြင်း

(၁) ပထမ ၁၁၀၀ မြင်းကောင်ရေအား DD 1102 စက်ခေါင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ခြင်း

(၂) ဒုတိယ ၁၁၀၀ မြင်းကောင်ရေအား DD 912 စက်ခေါင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ခြင်း

(၃) တတိယ ၁၁၀၀ မြင်းကောင်ရေအား DD 908 စက်ခေါင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ခြင်း

(ဃ ) အသေးစားအပေါ့စားစက်ခေါင်းများနှင့်သံလမ်းပြေးယာဥ်များတည်ဆောက်ခြင်း

(၁) LRBE (Loco Rail Bus Engine)ခရီးတိုစက်ခေါင်း(၈)ခေါင်းတည်ဆောက်ခြင်း

(၂) DAL သံလမ်းပြေးယာဥ် (၈)စီး တည်ဆောက်ခြင်း

(၃) MCA သံလမ်းပြေးယာဥ် (၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်း

(၄) RGC သံလမ်းပြေးယာဥ် (၆)စီး တည်ဆောက်ခြင်း

(၅) EMC သံလမ်းပြေးယာဥ် (၃)စီး တည်ဆောက်ခြင်း

(၆) DMU ဒီဇယ်ရထားတွဲဆိုင်း (၅)ဆိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း

(၇) လုပ်ငန်းသုံးဂျစ်ကား(၃)စီးတည်ဆောက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။