ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်လမ်းပိုင်း RBEရထား၏ လက်မှတ်ခနှုန်းထား

ဘူတာရန်ကုန်တိုးကြောင်ကလေးပဲခူးဝေါကျိုက်ထိုနှင်းပုလဲသထုံပေါင်မော်လမြိုင်
ရန်ကုန်403001900255039504700555064007050
တိုးကြောင်ကလေး1600225037004400525061006800
ပဲခူး70021002850370045005200
ဝေါ14502150300038504550
ကျိုက်ထို750160024503100
နှင်းပုလဲ85017002400
သထုံ8501550
ပေါင်700
မော်လမြိုင်