ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းပိုင်း အမှတ်(၅)အဆန်/(၆)အစုန်အမြန်ရထား လက်မှတ်ခနှုန်းထား

ဘူတာရန်ကုန်ပဲခူးတောင်ငူပျဥ်းမနားနေပြည်တော်သာစည်မန္တလေး
ရန်ကုန်ရိုးရိုးတန်း95033504500470061507750
အထက်တန်း19006690900093501225015450
ပဲခူးရိုးရိုးတန်း24003600375052006800
အထက်တန်း4800715075001040013600
တောင်ငူရိုးရိုးတန်း1200135028004400
အထက်တန်း2400270056008800
ပျဥ်းမနားရိုးရိုးတန်း20016503250
အထက်တန်း35032506450
နေပြည်တော်ရိုးရိုးတန်း15003050
အထက်တန်း29506100
သာစည်ရိုးရိုးတန်း1600
အထက်တန်း3200
မန္တလေးရိုးရိုးတန်း
အထက်တန်း