မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန

အထွေထွေမန်နေဂျာမြို့ပြ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ

(၁) နိုင်ငံတော်၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စအဝဝတွင် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များ ချောမွေ့စွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် တာဝန်ယူရသည့် မြန်မာ့မီးရထား၏ လုပ်ငန်းတွင် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သော ရထားလမ်းများ၊ တံတားများ၊ ဂုံးကျော်များနှင့် အဆောက်အဦများကို ရထားများအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချ စွာ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် တာဝန်ယူဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊

(၂) မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ လုပ်ငန်းများ ချောမောပြေပြစ်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်း ရေးရာကိစ္စများ စီမံခန့်ခွဲရခြင်း၊

(၃) ပစ္စည်း၊ ယန္တရား၊ စက်ကရိယာများနှင့် အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရခြင်း၊

(၄) စီမံကိန်းများနှင့်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြသည့် ဘဏ္ဍာငွေများကို စံနစ်တကျရှိစေရေး အတွက် စီမံခန့်ခွဲရခြင်း၊

(၅) လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင်သော် လည်းကောင်း၊ ပြင်ပဌာနများနှင့်သော်လည်းကောင်း လိုအပ်သလိုညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ရခြင်း၊

(၆) ပြင်ပကန်ထရိုက်တာများနှင့် လုပ်ကိုင်ရသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဘောင်အတွင်းမှ လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စနစ်တကျရှိစေရေးတို့ကို ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲရခြင်း၊

(၇) မတော်တဆမှုများ၊ ရေတိုက်စားခြင်း၊ တောင်ပြိုခြင်းအစရှိသည့် အရေးပေါ်ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်ပါက ကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအထွေထွေမန် နေဂျာ(၁)ဦးစီအား တာဝန်ပေး၍ သော်လည်းကောင်း၊ ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈) ကြီးမားသည့် မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးအပ်ပါက အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊

(၉) မြန်မာ့မီးရထား၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊

(၁၀) စီမံကိန်းများ အချိန်မီပြီးစီးရေးအတွက် အမြဲတမ်း ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၁) မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စများကို ကိုယ်တိုင် ဖိဖိစီးစီး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၂) အထက်အဖွဲ့အစည်းမှ အခါအားလျော်စွာ လမ်းညွှန်တာဝန်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၃) မြို့ပြဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့် အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအား ထောက်ကူအကြံပြုတင်ပြခြင်း၊ မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်ဖော်ထုတ်ပြခြင်းနှင့် တာဝန်ခံခြင်း၊