ပြည်တော်သာ-ရေချမ်းပြင်လမ်းပိုင်း ပြည်တော်သာ-၁/၂/၃/၄ စာပို့ရထားရထား ရိုးရိုးတန်းလက်မှတ်ခနှုန်းထား

(ကျပ်)
ဘူတာပြည်တော်သာစစ်တွေစစ်တွေတက္ကသိုလ်ဒါးပိုင်ဇော်ပူဂျာမဲဇလီရေချမ်းပြင်
ပြည်တော်သာ100200300400500600
စစ်တွေ100200300400500
စစ်တွေတက္ကသိုလ်200300400500
ဒါးပိုင်200300400
ဇော်ပူဂျာ200300
မဲဇလီ100
ရေချမ်းပြင်