ပြင်ဦးလွင်-ဂုတ်ထိပ်လမ်းပိုင်း အမှတ်(၁၃၁/၁၃၂)စာပို့ရထား လက်မှတ်ခနှုန်းထား

ပြင်ဦးလွင်-ဂုတ်ထိပ်လမ်းပိုင်း အမှတ်(၁၃၁/၁၃၂)စာပို့ရထား ရိုးရိုးတန်း
ရိုးရိုးတန်းလက်မှတ်ခနှုန်းထား
(ကျပ်)
ဘူတာပြင်ဦးလွင်ပွဲကောက်ဝက်ဝံဆင်လမ်းစုဆမ်ဆယ်နောင်ချိုဂုတ်ထိပ်
ပြင်ဦးလွင်271503004506009501100
ပွဲကောက်2003004508001000
ဝက်ဝံ150300650800
ဆင်လမ်းစု200500700
ဆမ်ဆယ်350550
နောင်ချို200
ဂုတ်ထိပ်
ပြင်ဦးလွင်-ဂုတ်ထိပ်လမ်းပိုင်း အမှတ်(၁၃၁/၁၃၂)စာပို့ရထား အထက်တန်း
အထက်တန်းလက်မှတ်ခနှုန်းထား
(ကျပ်)
ဘူတာပြင်ဦးလွင်ပွဲကောက်ဝက်ဝံဆင်လမ်းစုဆမ်ဆယ်နောင်ချိုဂုတ်ထိပ်
ပြင်ဦးလွင်54300600900120018502200
ပွဲကောက်35060090015501950
ဝက်ဝံ30060012501600
ဆင်လမ်းစု35010001350
ဆမ်ဆယ်6501050
နောင်ချို400
ဂုတ်ထိပ်