၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၉၆/မမ/ CME Rail Road Diesel Oil, RDO-40 (200 Liters /Drum)-1800 Drums ဝယ်ယူရန်
၉၇/မမ/CE Chequer Plate (6’ x 4’ x 6mmtk;)(80)Shts နှင့် Chequer Plate (1’-4” x 8’ x 4 mmtk;)(1600)Shts ဝယ်ယူရန်
၉၈/မမ/CE 75Lb Bolt & Nut with One Spring Washer and One Flat Washer 32,000 – Sets ဝယ်ယူရန်
  ၉၉/မမ/CE Insulated Grooved Rubber Pad for e-Clip Type Sleeper (160,000)Nos ဝယ်ယူရန်
 ၁၀၀/မမ/CE မြစ်ငယ်ကွန်ကရစ်ဇလီဖားစက်ရုံတွင် ကွန်ကရစ်ဇလီဖား (၁၂၀၀၀) တုံး ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
 ၁၀၁/မမ/CE တိုင်းအမှတ်(၃)မန္တလေး

မြစ်ငယ်ဘူတာတွင် တွဲစစ်ဆေးကျင်း Pit ကျင်း Single Open Pit (1200’) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

 ၁၀၂/မမ/CE ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ဟံသာဝတီဘူတာအသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

 ၁၀၃/မမ/CE တံတားကလေးဘူတာအသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – အမှတ်စဉ်(၁)မှ(၅)အထိ ( ၂၄ . ၆ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

အမှတ်စဉ်(၆၊၇၊၈)  ( ၁၀.  ၇ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၀ . ၆ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994