၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
၈၄/မမ/CE လမ်းခင်းကျောက် (Ballast) (၁၃၅၀၀)ကျင်းအား မုပ္ပလင်ဘူတာ တွဲပေါ် အရောက် ဝယ်ယူရန်
15(T) 1/MR(E)

24-25

ယန္တရား စက်အရံပစ္စည်း (၉၀)မျိုး (4) Lot ဝယ်ယူရန်
15(T) 2/MR(E)

24-25

TA TA Dump Truck စက်အရံပစ္စည်း (၁၈)မျိုး (1) Lot ဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၂၀ . ၆ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၆ . ၆ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994