၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်

၀၂/မမ/

စာရေးကိရိယာ/ ဌာနခွဲအသီးသီး

နိုင်ငံခြားစက္ကူများနှင့် မိတ္တူကူးစက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (1-Lot) ဝယ်ယူရန်
၈၀/မမ/ပတ  ဌာနခွဲအသီးသီး ရုံးသုံးစက်ရိယာ၊ ပရိဘောဂနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်း (၂၁)မျိုးဝယ်ယူရန်
၈၁/မမ/CE ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း၊ (Phase-I),

CP 103 (ညောင်လေးပင်တောင်ငူ) လမ်းပိုင်း၊ ပဲနွယ်ကုန်းဘူတာအသစ် တည်ဆောက်ခြင်း (108’-6”x22’-6”) (Steel Column, Brick Walling, Amcan Sheet, Fire (ရေ၊မီးအပါ)Fighting System, Landscaping လုပ်ငန်း,BioSeptic နှင့် အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း (နှစ်ဆက်လုပ်ငန်း)

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – စဉ် (၁၊၂)  (  ၁၇ . ၆. ၂၀၂၄ ) နေ့လည်( ၂:၃၀ )နာရီ

စဉ် (၃)  (  ၃ . ၇. ၂၀၂၄ ) နေ့လည်( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၃  . ၆ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994