၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၇၁/မမ/CMO ဆေးရုံသုံးစက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာ(၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်
  ၇၂/မမ/CE လုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့် စက်ပစ္စည်း (၅)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၇၃/မမ/CE ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း၊ Phase-I,

CP 102 (ပဲခူး-ညောင်လေးပင်လမ်းပိုင်း)တွင် Chain Link ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (၄၅၀၀) ပေ

၇၄/မမ/CE ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း၊ Phase-I,

CP 103 (ညောင်လေးပင်-တောင်ငူလမ်းပိုင်း) တော်ဝိ-တောင်ငူကြားတွင် Chain Link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း လုပ်ငန်း (၉၆၀၀) ပေ

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – စဉ် (၁) ( ၁၀ . ၆ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

စဉ် (၂၊၃၊၄) ( ၂၇ . ၆ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၇ . ၅ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994