၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း အမျိုးအမည်
၆၀/မမ/ (CME/MIT) လူစီးတွဲများ အကြီးတန်းပြုပြင်ရန် ပစ္စည်း(၂၁၆)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၆၁/မမ/ (CME/MIT) လူစီးတွဲများ အကြီးတန်းပြုပြင်ရန် ပစ္စည်း(၂၀၆)မျိုး ဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် -( ၂၄ . ၆ . ၂၀၂၄ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၄ . ၅ . ၂၀၂၄)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994