၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်
စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း အမျိုးအမည်
   ၂၆/မမ/

(CME/YUG)

သံရည်ကျိုနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (၁၆)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၂၇/မမ/

(CME/YUG)

သုတ်ဆေးနှင့် အရန်ပစ္စည်း (၅၄)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၂၈/မမ/

(CME/YUG)

Research & Development အတွက် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း (၇)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၂၉/မမ/

(CME/YUG)

စက်ပစ္စည်းကိရိယာ (၅၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၃၀/မမ/

(CME/ISN)

စက်ပစ္စည်း (၁၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၃၁/မမ/

(CME/ISN)

စက်ပစ္စည်း (၃၅)မျိုး ဝယ်ယူရန်
12(T)4/MR/

(ML/RBE)

စက်ပစ္စည်း(၁၇)မျိုးဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၂၄ . ၅ . ၂၀၂၄ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၀ . ၅ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994