၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည်
စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
12(T)5/MR

(ML/RBE)

  RBE အရန်ပစ္စည်း (၁၀၄) မျိုး ဝယ်ယူရန်
12(T)6/MR

(ML/YUG)

 Engine Spare Parts  for D.E.L & D.H.L (81) Items ဝယ်ယူရန်
12(T)7/MR

(ML/YUG)

 Spare Parts  for Diesel Electric (47) Items ဝယ်ယူရန်
12(T)8/MR

(ML/YUG)

 Spare Parts for (Trans: , Bogie: Cool: Aux: ) (73) Items ဝယ်ယူရန်
12(T)9/MR

(ML/ISN)

Spare Parts for Auxiliary, Bogie, DAS/M, Boiler, Tin & Copper, Foundry (112) Items ဝယ်ယူရန်
12(T)10/MR

(ML/ISN)

 Spare Parts for DPMS, Traction Motor (57) Items ဝယ်ယူရန်
12(T)11/MR

(ML/ISN)

 Spare Parts for Alco & Jinang Engine (160) Items ဝယ်ယူရန်
12(T)12/MR

(ML/ISN)

 Spare Parts for CAT Engine (102) Items ဝယ်ယူရန်
၃၃/မမ/S&T (က) Insulation Rail Joint (200) Nos ၊ (ခ) Signal Cable (6) items      နှင့် (ဂ) 10 SWG Signal Wire (12) Tons ဝယ်ယူရန်
၁၀ ၃၄/မမ/S&T မြင်းခြံ-သာစည်-ရွှေညောင်-တောင်ကြီး-ပင်းပက် ရထားလမ်းပိုင်းအတွင်း ရှိ အောက်ဖော်ပြပါဘူတာ (၅) ဘူတာ၏ အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဆို်ငရာ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း  Lot (1)(က) ကွမ်းခြံရိုး (ခ) သာစည် (ဂ) ဘုရားငါးဆူ(ဃ) ပြည်ညောင် (င) ရေပူ
၁၁ ၃၅/မမ/S&T မြင်းခြံ-သာစည်-ရွှေညောင်-တောင်ကြီး-ပင်းပက် ရထားလမ်းပိုင်းအတွင်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါဘူတာ (၅) ဘူတာ၏ အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆို်ငရာ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း  Lot (2) (က) မိတ္ထီလာ (ခ) အင်ကြင်းစု

(ဂ) ရေချို (ဃ) မလှိုင် (င) ရုံးစင်ကြီး

၁၂ ၃၆/မမ/CE ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

မလွှကုန်းတွင် Depot & Work Shop တည်ဆောက်ခြင်း (၄၄၀’ x ၈၈’-၆”) RC Pile, RC Column, Steel Box Column, Steel Box Beam, 4 Angle Sheet အမိုး (နှစ်ဆက်လုပ်ငန်း)

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၁၂ . ၆ . ၂၀၂၄ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၃ . ၅ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994