၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်
တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း အမျိုးအမည်  
၁၀/မမ/ CE Rail Chair Plate for 75 lb Rail (7052) Nos နှင့် Screw Spike 24 mm   160 mm Length & Washer (28896) Sets ဝယ်ယူရန်  
၁၁/မမ/ CE Grooved Rubber Pad (China) (150,000) Nos ဝယ်ယူရန်  
၁၂/မမ/ CE 18 mm   Spring Steel (145)Tons ဝယ်ယူရန်  
၁၃/မမ/ CE Insulated Grooved Rubber Pad for e-Clip Type Sleeper (160,000) Nos ဝယ်ယူရန်  
၁၄/မမ/ CE Baily Bridge Parts (Triple Single 60ft : 1-Set) (21.945) Tons ဝယ်ယူရန်  
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် -( ၁၄ . ၅ . ၂၀၂၄ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၃၀ . ၄ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994