၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်

 

၁။     ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ စီမံကိန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန (ရုံးချုပ်) နေပြည်တော် တွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၁၂)နေရာ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်၊

(ခ)   လျှောက်လွှာပိတ်သည့် ၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ရက်နေ့၌ အသက်(၃၀)နှစ် (ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက (၃၅နှစ်) ထက်မကျော်လွန်သူ) ဖြစ်ရမည်၊

(ဂ)   တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်၊

(ဃ) အင်္ဂလိပ်စာ၊ ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်များတွင် အခြေခံတတ်ကျွမ်းသူများကို ဦးစားပေးခန့်ထားပါမည်၊

၂။     ကိုယ်ရေးလျှောက်လွှာတွင် မိဘအမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်များကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပေးခြင်း နှင့်အတူ အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲပေးပို့ရမည်-

(က) တစ်လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော (၁” x ၁.၂၅” )အရွယ်ကာလာဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ၊

(ခ)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူ၊

(ဂ)   တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူနှင့် အခြားဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတတ်မြောက် ကြောင်းအသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ် အထောက်အထား မိတ္တူများ၊

(ဃ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် လျှောက်လွှာမတင်မီ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်းအတွက် ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာ မြိို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ထောက်ခံချက် မူရင်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲ၏ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းအရ ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ် ခံစားမှုမရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်း။

၃။     လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းနှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူခြင်းများကို (၂၇.၁၂.၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ (၀၉:၃၀)နာရီမှ (၁၆:၀၀)နာရီအတွင်း မြန်မာ့မီးရထား(ရုံးချုပ်)နေပြည်တော်၊ စီမံကိန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွင် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း)၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား(မူရင်း)၊ ပညာအရည်အချင်းနှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်အထောက်အထား(မူရင်းများ)နှင့်အတူ လာရောက်ဆက်သွယ်၍ အထက် အပိုဒ် (၂)ပါ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ တပါတည်းသတင်းပို့ကြရန်ဖြစ်ပါသည်။

၄။     စာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများနှင့် သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်သော လျှောက်လွှာများအား လက်ခံ စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၅။    ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်းတို့အား မြန်မာ့မီးရထား (ရုံးချုပ်) တည်ရှိရာ နေပြည်တော်ဘူတာကြီး၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်၌ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်-

(က) ၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီမှ (၁၂:၀၀)နာရီအထိ ရေးဖြေစာမေးပွဲ

(မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အထွေထွေဗဟုသုတမေးခွန်းလွှာ)အား ဖြေဆိုခြင်း။

(ခ)   ၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ရက်နေ့(နေ့လည်ပိုင်း)နှင့်၊ ၂၉.၁၂.၂၀၂၃ ရက်နေ့များတွင် လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်း။

၆။    ရေးဖြေ/လူတွေ့စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးပါက ရွေးချယ်ခံရသူများအား ဌာနကတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာ့မီးရထား(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၇၇၀၃၂/၀၆၇-၇၇၁၇၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။