၁။   အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
  ၂၁၆/မမ/CE ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ဝေဘာဂီဘူတာနှင့် ဥက္ကလာပဘူတာကြားတွင်Steel Structure, Walkway, Steel Structure Roofing, RC Short Column & RC Foundation) လူကူးခုံးကျော်တံတား (FOB) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

၂၁၇/မမ/CE ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

မလွှကုန်းဘူတာနှင့် ပုဇွန်တောင်ဘူတာကြားတွင် Steel Structure, Walkway, Steel Structure Roofing , RC Short Column & RC Foundation) လူကူးခုံးကျော်တံတား (FOB) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

၂၁၈/မမ/CE ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ရန်ကုန် – မန္တလေးရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း (Phase-I) ညောင်လေးပင်-တောင်ငူလမ်းပိုင်း (CP-103) ဖြူးဘူတာတွင် Reinforced Concrete ဖြင့် Column, Slab, Stair နှင့် Aluminium Composite Panel With Steel Frame Roofing, Cellular Lite Concrete and Colour Glass ဘေးအကာတို့ဖြင့် လူကူးခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – ( ၄ . ၁၂ . ၂၀၂၃ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၀ . ၁၁ . ၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994