၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
15(T)1/MR

(E)23-24

Rail Lifting and Slewing Machine (10) Nos

Hydraulic Gasoline Tamping Machine (10) Sets

15(T)2/MR

(E)23-24

Spare Parts for;

(a)Automatic Levelling, Lining and Tamping Machine (1) Lot

(19) Items

(b)Flash Butt Welding Machine (1) Lot (22)Items

(c )Profile Ballast Regulating Machine (1)Lot (23) Items

           တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၁၄ . ၁၁ . ၂၀၂၃ ) နေ့လည်( ၂ : ၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၃၁ . ၁၀ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994