၁။   အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၁၉၅/မမ/CE ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း

ရန်ကုန်-ပဲခူးအပိုင်း (CP101)ရွာသာကြီးဘူတာ Fire Fighting System, Landscaping လုပ်ငန်း၊ Bio Septic Tank နှင့် အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၂၈ . ၁၁ . ၂၀၂၃ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၇ .၁၀. ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994