၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
12(T)25/MR

(CME)

Speed Recorder Cum Indicator Complete Set(12)Sets
12(T)26/MR

(CME)

Diesel Generator 10 kVA – (10) Nos

Diesel Generator 25 kVA – (4) Nos

Nickel Cadmium Battery for Locomotive (KFH 160P)-(8)Sets

GNC 170 Battery (Nickel Cadmium Battery)-(8) Sets

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၁၁ . ၁၀ . ၂၀၂၃ ) နေ့လည်( ၂ : ၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၇ . ၉ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994