၁။   အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်

၁၇၂/မမ/CE ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ပုရွက်ဆိတ်ကုန်းဘူတာနှင့် ကျောက်ရေတွင်းဘူတာကြားတွင် (Steel Structure, Walkway, Steel Structure Roofing, RC Short Column & RC Foundation) လူကူးခုံးကျော်တံတား (FOB)တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၇၃/မမ/CE ဘောက်ထော်ဘူတာနှင့် တာမွေဘူတာကြား (Steel Structure, Walkway, Steel Structure Roofing, RC Short Column & RC Foundation) လူကူးခုံးကျော်တံတား (FOB)တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
 

၁၇၄/မမ/CE ကျောက်ရေတွင်းဘူတာနှင့် တံတားကလေးဘူတာကြားတွင် (Steel Structure, Walkway, Steel Structure Roofing, RC Short Column & RC Foundation) လူကူးခုံးကျော်တံတား (FOB)တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
၁၇၅/မမ/CE ရေကူးဘူတာနှင့် တံတားကလေးဘူတာြကားတွင် (Steel Structure, Walkway, Steel Structure Roofing, RC Short Column & RC Foundation) လူကူးခုံးကျော်တံတား (FOB)တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – ( ၁၃ . ၁၀ . ၂၀၂၃ ) နေ့လည်( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၄ . ၉ . ၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994