၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၁၇၀/မမ/CE FFU Synthetic Sleeper (၆)မျိုး (284) Nos ဝယ်ယူရန်
 ၁၇၁/မမ/CE ဥသျှစ်ပင်ကွန်ကရစ်ဇလီဖားစက်ရုံတွင် Guard Rail ကွန်ကရစ်ဇလီဖား

(၃၂၇၆)တုံး ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် -( ၂၅ . ၉ . ၂၀၂၃ ) နေ့လည်( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၁ . ၉ . ၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994