၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်  ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည်
စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၁၁၉/မမ/CE Bailey Bridge Parts (T ripple Single 60 ft :1-Set) (21.945) Tons ဝယ်ယူရန်
၁၂၀/မမ/CE ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ပဲခူး-ညောင်လေးပင်အပိုင်းတွင် Chain link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (ဘုရားကြီး- ဖောင်တော်သီကြား (၆၀၀၀-ပေ)၊ ဖောင်တော်သီ-ညောင်လေးပင်ကြား (၆၀၀၀-ပေ) နှင့် ပဲခူး-ဘုရားကြီးကြား (၁၅၀၀-ပေ) စုစုပေါင်း (၁၃၅၀၀)ပေ

   ၁၂၁/မမ/CE ကျောက်တံခါးဘူတာနှင့် တောင်ငူဘူတာကြား Chain Link ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (၁၀၈၀၀ ပေ)
၁၂၂/မမ/CE တိုင်း(၃)မန္တလေး

မြို့ဟောင်း-လားရှိုးလမ်းပိုင်း၊ (၆၂) လမ်းမှ (၄၈) လမ်းထိ Chain Link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၉၅၀၀-ပေ)

၁၂၃/မမ/CE မြို့ဟောင်း-လားရှိုးလမ်းပိုင်း၊ (၇၈) လမ်းမှ (၆၄) လမ်းထိ Chain Link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၉၅၀၀-ပေ)
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် -စဉ် (၁) (၁၈. ၈ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

စဉ် (၂) မှ (၅) (၄.၉.၂၀၂၃) (၁၄:၃၀) နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၄ .၈. ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994