၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသည်
စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၉၄/မမ/CE FFU Synthetic Sleeper (၆)မျိုး (403) Nos ဝယ်ယူရန်
၉၅/မမ/CE ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ဥက္ကလာပဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26-’8”) (ရေနှင့်မိလ္လာအပါအဝင်)

၉၆/မမ/CE သမိုင်းမြို့သစ်ဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26-’8”) (ရေနှင့်မိလ္လာ အပါအဝင်)
၉၇/မမ/CE တိုင်းအမှတ်(၃) မန္တလေး

မြစ်ငယ်နယ်မြေတွင် Chain Link ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၁၀၂၅၃-ပေ) လုပ်ငန်း

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၂၄ . ၈ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၄ .၇. ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994