၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်
တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်  
၈၀/မမ/CME(NPT) စက်ပစ္စည်း(၂၀)မျိုး ဝယ်ယူရန်  
၈၁/မမ/CME (MIT) ကွန်တိန်နာတင်ကုန်တွဲ(၁၅)တွဲ အသစ်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်း(၁၀)မျိုး ဝယ်ယူရန် (MS.I Section Beam အပါအဝင် တွဲအရန် ပစ္စည်း(၁၀)မျိုး)  
12(T)21/MR/ISN အင်းစိန်စက်ရုံအတွက် စက်ပစ္စည်း(၂၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်  
12(T)22/MR/MIT – Axle Steel Solid Parallel Type (Y)- (100) Nos

– Spherical Roller Bearing with Sleeve

(Steel or Brass Cage)-(260)sets

 
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၂၈  . ၇ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၄ . ၇ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994