၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်
စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
၃၆/မမ/ပတ (CME/MIT) လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲများ အကြီးတန်းပြုပြင်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ (1-Lot) ဝယ်ယူရန်
12(T)19/MR

(CME/YUG)

စက်နှင့်စက်ကိရိယာပစ္စည်း(၅၀)မျိုး ဝယ်ယူရန်
12(T)20/MR

(CME/YUG)

သံရည်ကျိုပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ သုတ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်း(၄၄)မျိုး ဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၃၀  . ၆ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁ . ၆ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994