ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန

မြန်မာ့မီးရထား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
၁၄/မမ/ CME (MIT) Machinery and Equipment လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်း (၅၂)မျို; ဝယ်ယူရန်
၁၅/မမ/CME

(MIT)

ကုန်တွဲ(၃၆)တွဲ (ABC to Auto Coupler Conversion) ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်း (၁၀၅)မျိုးဝယ်ယူရန်
၁၆/မမ/CME

(MIT)

DC 24V 108 LED (with eye protector) (Tube + Fitting Frame) အပါအဝင် တွဲမီးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း  (၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၁၇/မမ/CME အထက်မြန်မာပြည်၊ အောက်မြန်မာပြည်နယ်မြေများအတွက် External Wiring လုပ်ငန်းပစ္စည်း (၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်
12(T)7/MR/

CME/YUG

Speed Recorder Cum Indicator Complete Set (30) Sets
12(T)8/MR/

CME/ISN

-KFH 160 P Battery (25) Sets

-GNC 170 Nickel Cadmium Battery (10) Sets

12(T)9/MR/

CME/NPT

Automatic Voltage Regulator(၁)မျိုး နှင့်  Diesel Generator (၂)မျိုး
12(T)10/MR/

CME/ISN

Spare Parts for Traction Motor, DAS/E & DPMS (၅၈)မျိုး
12(T)11/MR/

CME/ISN

Spare Parts for Auxiliary, Bogie, Boiler, Tin & Copper (၇၆)မျိုး
၁၀ 12(T)12/MR/

CME/ISN

Spare Parts for CAT Engine & Alco Engine (၉၃)မျိုး
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၁၆ . ၆. ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၈ . ၅ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994