စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

မြန်မာ့မီးရထား

စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ

(၁) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကိုယ်စား ရထားများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် စက်ခေါင်း၊ တွဲ၊ သံလမ်း၊ အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာများအား လိုအပ်သလို စစ်ဆေး၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံ တင်ပြခြင်း၊ မြန်မာ့မီးရထား စွမ်းအားစု များကို ထိရောက်စွာ အသုံးချရေးဆိုင်ရာအတွက် အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊ ရထားမတော်တဆမှုကြီးများနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ တာဝန်ပေးသည့် ကိစ္စရပ်များအား စစ်ဆေးအကြံပြု ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂) မြန်မာ့မီးရထား၏ ရထားလမ်းပိုင်းအသီးသီးရှိ ရထားလမ်း၊ တံတားနှင့် အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများသည် ရထားများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ပြေးဆွဲနိုင်သော အခြေအနေရှိနေစေရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးမှုများကို ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာ (စစ်ဆေးရေး)အား ညွှန်ကြားမှုပြုလုပ်ခြင်း ထပ်ဆင့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်မှုတို့ တာဝန်ယူခြင်း၊

(၃) ထို့အတူ စက်ခေါင်းနှင့် တွဲများသည် အန္တရာယ်ကင်းစွာပြေးဆွဲနိုင်သော အခြေအနေ ရှိနေစေရေး အတွက် လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရန် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ (စစ်ဆေးရေး)အား ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ထပ်ဆင့်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း၊

(၄) ခရီးသည်များ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် ရထားလက်မှတ်ရောင်းချမှု စနစ်မှ အစပြု၍ ဘူတာရုံနှင့် ရထားတွဲများ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်၍ ရေ/မီးရရှိမှု ရထားများ အချိန်မှန်ကန်စွာ ပြေးဆွဲနိုင်ရန်လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်များချမှတ်၍ ကြပ်မတ် စစ်ဆေးခြင်း၊

(၅) ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတွင် ကုန်စည်များကို သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးမှု မရှိစေဘဲ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဘူတာရုံ၊ ကုန်ရုံများ၊ ကုန်တွဲနှင့် ကုန်ရထားပြေးဆွဲနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်များချမှတ်၍ ကြပ်မတ်စစ်ဆေး ခြင်း၊

(၆) ရထားလမ်း၊ တံတား၊ အဆောက်အဦးနှင့် အချက်ပြဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများ စက်ခေါင်းနှင့် တွဲများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်း များကို လျာထားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အရည်အသွေးနှင့် အရေအတွက် ပြည့်မီရေးအတွက် ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း၊

(၇) လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကိုလည်း သတ်မှတ်ချိန်ကာလနှင့် လျာထားခွင့်ပြု ဘဏ္ဍာငွေ အတွင်း စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီစွာ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း၊

(၈) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ညွှန်ကြားချက်များအရ စစ်ဆေးရန် တာဝန် ပေးအပ်မှုများအား ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(စစ်ဆေးရေး)၏ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှုများ အပေါ် ကြီးကြပ်တာဝန်ယူခြင်း၊

(၉) စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် အခြေခံပြီး မြန်မာ့မီးရထားအတွက် ရေတို ရေရှည် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ တွေးတောကြံဆတင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက် ရခြင်း၊

(၁၀) ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ တာဝန်ပေးအပ်မှုအရ သွားလာပို့ဆောင်ရေးဌာနနှင့် စီးပွားရေးဌာနကြီး နှစ်ခုတို့၏ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေးအတွက် တိုက်ရိုက်တာဝန် ယူကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၁) သွားလာပို့ဆောင်ရေးဌာနမှ နေ့စဉ်တင်ပြသည့် ရထားအဝင်/အထွက်စာရင်းများကို ကြည့်ရှုရန် ရထားအမှန်ထွက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ဖြစ်ရပ်များကို စိစစ်ခြင်း Operation Meeting ၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊

(၁၂) ကုန်ရထားများ လမ်းခရီး၌ ကြန့်ကြာမှုမရှိစေရန်အတွက် ဘူတာအဝင်/အထွက်များ ကြန့်ကြာမှု ရှိ/မရှိ စက်ခေါင်းစက်ရုံမှ ထွက်သည့် အချိန်နှင့် ယာဒ်ဝင်းမှ ရထားထွက် သည့်အချိန်များကို စိစစ်၍ ကြပ်မတ်ခြင်း၊ Operation Meeting ၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊

(၁၃) ကုန်ရထား၌ ဝန်ချိန်အပြည့်ချိတ်ဆွဲခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ဝါကင်ပါဝါကို ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ခြင်း၊

(၁၄) လစဉ် တိုင်းအသီးသီး၌ ရထားများ ပြေးဆွဲမှုအခြေအနေ၊ ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည် ပို့ဆောင်မှုအခြေအနေ၊ ဝင်ငွေအခြေအနေများကို စိစစ်၍ လျာထားချက် လျော့နည်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် တိုင်းများကို စိစစ်၍ လိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(၁၅) လစဉ် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားသည့် အခြေအ​နေများကို တိုင်းအလိုက် စိစစ်၍ မတော်တဆမှု လျော့နည်းစေရေးအတွက် ကြပ်မတ်ခြင်း၊

(၁၆) မတော်တဆမှုဖြစ်ရပ်၌ တာဝန်ယူရသည်ဌာနများ၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို စိစစ်ခြင်းနှင့် မတော်တဆမှုဖြစ်ရခြင်းကြောင့် တာဝန်ကို အမြန်သတ်မှတ်နိုင်ရန် ကြပ်မတ်ခြင်း၊

(၁၇) ဖြစ်ပွားသည့် မတော်တဆမှုအပေါ် ခြုံငုံ၍ လိုအပ်ပါက ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန် ခြင်း၊

(၁၈) အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် နယ်လှည့်တွဲစိစစ်ပေးမှုကို ကြပ်မတ်ခြင်း၊

(၁၉) အခါအားလျော်စွာ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း၊