ရန်ကုန်တွင် မီးရထား နေ့စဉ် စီးနင်းသူ တစ်သိန်းကျော် ရှိနေ၊ မီးရထား ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ပြန်လည် ပြုပြင် လုပ်ဆောင်နေ