၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်း အမျိုးအမည်
၁၃၀/မမ/CE လမ်းခင်းကျောက် (Ballast) (၈၄၁၄) ကျင်းဝယ်ယူရန်

မုပ္ပလင်ဘူတာတွဲပေါ်အရောက်=၁၁၆၈ကျင်း၊ရမည်းသင်း = ၁၄၄၅ ကျင်း၊ ငှက်သိုက် = ၃၆၂၄ ကျင်း၊ ညောင်လွန့်=၂၁၇၇ ကျင်း)ဘူတာအရောက်

၁၃၁/မမ/CE (1”x1 ”) အရွယ်(စက်ခွဲ)လမ်းခင်းကျောက်(၇၅၉၅) ကျင်းဝယ်ယူရန်

(ဘဲလင်း = ၂၀၀၀ကျင်း၊ ဇင်းကျိုက် = ၃၀၉၅ ကျင်း၊ ပုသိမ် = ၂၃၀၀ ကျင်း၊ အောင်လံ = ၂၀၀ ကျင်း)ဘူတာအရောက်

၁၃၂/မမ/CE တိုင်း(၃)မန္တလေး

မြို့ဟောင်းလားရှိုးလမ်းပို်ငး၊ သိုးခြံထုံးဘိုဘူတာကြား၊ မိုင် ၃၈၅/၁၇၁၈ ရှိ တံတားအမှတ်() ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

၁၃၃/မမ/CE တိုင်း(၈)မော်လမြိုင်

မော်လမြိုင်ဘူတာယာဒ်ဝင်းတွင် စက်ခေါင်းပြင်စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဆောင််ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၃၄/မမ/CE ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ဘောက်ထော်ဘူတာနှင့်တာမွေဘူတာကြား (Steel Structure, Walkway, Steel Structure Roofing, RC Short Column & RC Foundation ) လူကူးခုံးကျော်တံတား (FOB) အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – အမှတ်စဉ် (၁၊၂)  ( ၂၂ . ၇ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

အမှတ်စဉ် (၃၊၄၊၅)   ( ၈ . ၈ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၈ . ၇ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကျ ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994