၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်း အမျိုးအမည်
၁၁၉/မမ/(CME/YUG) Research & Development အတွက် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း ()မျိုး ဝယ်ယူရန်
၁၂၀/မမ/(CME/ISN) စက်ပစ္စည်း (၁၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၁၂၁/မမ/(CME/MIT) လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်)အတွက် စက်ပစ္စည်း(၃၂)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၁၂၂/မမ/(S&T) ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ Level Crossing (၂၅) နေရာ တွင် CCTV တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း(1 Lot)

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – အမှတ်စဉ် (၁၊၂)  ( ၁၇ . ၇ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

အမှတ်စဉ် (၃၊၄)   ( ၂ . ၈ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၃ . ၇ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994