မြန်မာ့မီးရထားမှ ခေါ်ယူခဲ့သော တင်ဒါအမှတ် ၁၀၂ / မမ / ပတ / CE ( 24 – 25 )    

ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

ဟံသာဝတီဘူတာအသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း တင်ဒါပိတ်ရက်(၁၀..၂၀၂၄)အစား

အောက်ဖော်ပြပါ နေ့ရက်သို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါသည်။

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၂၄ . ၇ . ၂၀၂၄ )နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994