၁။            အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

15(T)3/MR(E) Deutz Engine Spare Parts for India Rail Gang Car (6) Items – (1)Lot

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – (၁၀.၇.၂၀၂၄) နေ့လည်(၂:၃၀)နာရီ

၂။             တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် (၂၆.၆.၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင် ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁ လမ်းထိပ် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။   ဖုန်း – 294352, 291994, 291985